Welkom

Coaching is keuzen maken: hoe je kijkt, maakt wat je ziet en beïnvloedt wat je doet of laat.

Coaching heeft enorm aan populariteit gewonnen. Zowel in het privéleven als binnen het bedrijfsleven. Medewerkers en managers doen steeds vaker een beroep op een coach. Coaching is een vorm van begeleiden waarbij je samen met een coach werkt aan persoonlijk groei. Binnen het werk wordt coaching ingezet om het leren van nieuwe vaardigheden of om betere prestaties te kunnen leveren. Coaching helpt je zelfbewuster te worden  zodat je heldere keuzes kan maken. Wat wil je wel en wat wil je zeker niet gaan doen in je leven. Keuzes die jij maakt en waar de coach je bij begeleidt door middel van het stellen van de juiste vragen. Je wordt geconfronteerd met je eigen overtuigingen, geprikkeld en uitgedaagd. Coaching gaat er vanuit dat je zelf weet waar je kracht en inspiratiebronnen liggen. In de huidige samenleving nemen we echter vaak niet de tijd om bij onszelf stil te staan. Coaching helpt je om stil te staan bij vragen als: wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn je wensen en dromen? Een coach helpt je bij zowel diepe levensvragen als bij zeer concrete doelen of knelpunten. Coaching is gericht op mensen die zichzelf willen ontwikkelen en actief met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag willen. In Coaching maak je keuzes vanuit de gedachte dat je je eigen leider bent. Leer je je cirkel van invloed te vergroten en je cirkel van betrokkenheid te verkennen.

Het gaat over dilemma's waar de spelers het verstand, het hart en het gedrag zijn. En waar jij de keuzes maakt en de verantwoordelijkheid draagt. 

Resultaat van coaching te berekenen.

In de meeste gevallen besluit de werkgever coaching in te zetten als een medewerker of een team niet optimaal functioneert. Stel dat door de coaching de medewerker weer tien procent beter gaat functioneren. Dat lijkt een realistisch doel, want in de regel schakelt men coaching pas in als de prestaties substantieel (meer dan 10%) achterblijven. Als we er nu van uitgaan dat een modale medewerker minimaal zestigduizend euro kost, dan is tien procent verbetering dus zesduizend euro. De kosten van een individueel coachingstraject liggen bij Guidetocoach in de regel op minder dan de helft daarvan. Winst dus, al in het eerste jaar! En bij teams? Dan liggen de kosten uiteraard vaak hoger, maar het rendement stijgt nog sneller!

Working with a coach is like building a bridge between where you are now and the future you want to create